post

Konut Ve Taşıt Kredi Dosya Masraflarını Nasıl Geri Alabiliriniz?

Birçok tüketicinin itiraz ederek iadesini talep ettiği dosya masraflarına dair Yargıtay 13. Dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi.

Yargıtay; Tüketici Kanunu’ndaki 3 yıllık zaman aşımını değil Borçlar Kanunu’ndaki 10 senelik genel zaman aşımı süresinin uygulanmasına karar kıldı. Bu karardan önce sadece son üç sene içinde alınmış kredilerin dosya harcamaları için iade talep edilebiliyordu. Kredi kullanımında tüketiciyi isyan ettiren konu ise dosya masrafları oluyor

Türkiye’de son 10 yılda çekilen kredi sayısının % 20’si 2013 senesinde kullanıldı. 2005 yılında ortaya çıkan nakit ödemeli tüketici kredisi en fazla kullanılan kredi türü olarak gerçekleşirken, ardından ev kredisi gelmekte.

Mevzu ile ilintili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma, Emsal kararın çıkmasının ardından tüketici mahkemelerinde yoğunluk olduğunu ve son 10 yılda bankalardan çekilen kredi sayısının 75 milyonu geçtiğini söyledi. C. Kazma, tüketicilerin haklarını hukuk yolu ile araması gerektiğini de ifade etti.

Araba ve ev alırken, herhangi bir ihtiyaç anında ilk başta akla gelen para kaynağı bankalardan alınan krediler oluyor. Son 10 yılda kullanılan kredi harcamaları toplamda 300 Milyar Euro’ya ulaştı.

Dosya Masraflarını Geri Almak İçin Talepler Nasıl Yapılacak?

6502 sayılı Yeni Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kanunun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümleri uyarınca, doya masrafı 2.000 Türk Lirası’nın altında olan tüketiciler, ikametgâh adreslerinde bulunan ilçe hakem heyetine başvurabilecekler. 2 bin TL’den 3.000 TL’ye kadar olan alacaklar içinse valilik bünyesinde kurulmuş olan il hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekiyor. Eğer alacağınız miktar 3 bin Liranın üzerinde ise Tüketici Mahkemesi’nde dava açmanız gerekiyor.

Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği karara taraflar 15 gün boyunca itiraz edebiliyor. İtiraz durumunda da tüketici mahkemesine dava açmanız gerekiyor.

Dosya Giderleri Faiziyle Geri Ödenecek

Mahkeme kararı tüketici lehine olduğu zaman alınan dosya tutarı dava tarihinden yada daha öncesinde ihtarnameyle talep edilmiş ise temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber tüketiciye iade edilecek.

Dosya Masraflarını Geri Almak Amacıyla Başvuru Dilekçesi Ve Deliller Mühim

Son 10 yılda kredi kullanan ve dosya tutarı ödemiş olan herkesin yargıtaydan çıkan bu emsal karardan yararlanabileceğini söyleyen Avukat Cevat Kazma, davanın tüketici lehine sonuçlanması için en zaruri noktanın usule uygun bir dilekçeyle başvuru yapması gerekli olduğunu belirtti ve delil özelliği taşıyan belgelerin de, ki bunlar dekontlar, kredi sözleşmeleri, hesap dökümü vb. belgeler olmak üzere eksiksiz olması gerektiğinin altını çizdi.